Desànim de Lucre, Abel Cutillas

No ficción
ISBN:  978-84-944122-2-6
140x220x8 mms.
80 pàgs.
Cubierta: 2/0 Cyclus ofsset
300 grs.
Tripa: 1/1 Cyclus ofsset 90 grs.


En el text que segueix es presenten tres propostes herètiques. Primer, una crítica a l’escola de Frankfurt, a la seva recepciò i a l’ús nociu de les seves tesis en l’actualitat. Una denuncia del pas en fals postmodern que les reconfigura com a element fonamentador de la bona consciència europea antil·lustrada. Segon, un replantejament de la filosofia de la història al segle XX, situant a Hegel en un lateral i descrivint-la com el trànsit del herderianisme de les col·lectivitats al cosmopolitisme kantià. Un procès feliç, defensable, de dissolució de les diferències en el que ens trobem immersos i al que ens sentim obligats a contribuir. Tercer, una refutació de la memòria, enemiga de la història.